Ευριπίδου 57 18532 Πειραιάς
+30 210 6228654 info@pmmicrocare.gr